فروش و دانلود استاندارد ASHRAE – انجمن مهندسین گرمایش سرمایش تهویه مطبوع آمریکا

دانلود استاندارد ASHRAE

انجمن مهندسین گرمایش سرمایش تهویه مطبوع آمریکا

ashrae

فروش و دانلود استاندارد های ASHRAE 

خرید استاندارد ASHRAE 

استاندارد های گرمایش ، سرمایش و  تهویه مطبوع

از ابتدا تا همین امروز

آپدیت ۲۰۱۷